چگونه مدل دستگاه خود را تشخیص دهید؟

قدم به قدم تا تشخیص مدل دستگاه مورد نظرتان...

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید، بر روی برچسب دستگاه شما و همچنین بر روی کارتن و کارت گارانتی دستگاه هر محصول، به صورت بزرگ و مشخص کد دستگاه با CT شروع و نوشته شده.